Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کشاورزی

آب بندی فونداسیون

آب بندی فونداسیون برای بتن   فونداسیون به معنای واقعی کلمه چیزی است که خانه بر روی آن ساخته شده است، چیزی که ساختمان را درجایی که ساخته شده نگه می دارد و بارهای مرده و بارهای زنده را به زمین منتقل می کند.منشأ اکثریت مشکلات، فونداسیون آب است. خاک مرطوب زیر پی می تواند […]

ادامه مطلب

محیط مناسب برای اجرای روف گاردن

یکی از مهم‌ترین اجزای روف گاردن که تأثیر بسزایی نیز بر کیفیت نهایی کار می‌گذارد در واقع خاک یا بستری است که برای رشد گیاهانی که انتخاب کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر زیبایی روف گاردن منوط به گیاهانی است که‌ می‌کاریم. گیاهان نیز برای اینکه بتوانند رشد مناسبی داشته باشند باید در خاک مناسبی کاشته شوند.

ادامه مطلب

محیط و خاک مناسب روف گاردن و کشت

یکی از مهم‌ترین اجزای روف گاردن که تأثیر بسزایی نیز بر کیفیت نهایی کار می‌گذارد در واقع خاک و محیط کشت است که برای رشد گیاهانی که انتخاب کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر زیبایی روف گاردن منوط به گیاهانی است که‌ می‌کاریم. گیاهان نیز برای اینکه بتوانند رشد مناسبی داشته باشند باید در خاک مناسبی کاشته شوند.

ادامه مطلب
1 2 515
Call Now Button