Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کشاورزی

محیط مناسب برای اجرای روف گاردن

یکی از مهم‌ترین اجزای روف گاردن که تأثیر بسزایی نیز بر کیفیت نهایی کار می‌گذارد در واقع خاک یا بستری است که برای رشد گیاهانی که انتخاب کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر زیبایی روف گاردن منوط به گیاهانی است که‌ می‌کاریم. گیاهان نیز برای اینکه بتوانند رشد مناسبی داشته باشند باید در خاک مناسبی کاشته شوند.

ادامه مطلب

محیط و خاک مناسب روف گاردن و کشت

یکی از مهم‌ترین اجزای روف گاردن که تأثیر بسزایی نیز بر کیفیت نهایی کار می‌گذارد در واقع خاک و محیط کشت است که برای رشد گیاهانی که انتخاب کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر زیبایی روف گاردن منوط به گیاهانی است که‌ می‌کاریم. گیاهان نیز برای اینکه بتوانند رشد مناسبی داشته باشند باید در خاک مناسبی کاشته شوند.

ادامه مطلب

لوازم آبیاری قطره ای چیست و کارکردهای هر یک

سیستم آبیاری قطره را گاهی به نام آبیاری ترفند می نامند. آبیاری قطره ای شامل ریختن آب بر روی خاک با سرعت بسیار کم (2-20 لیتر در ساعت) است. این کار با لوازم آبیاری قطره ای و از سیستم لوله های پلاستیکی با قطر کوچک انجام می شود که مجهز به محل های خروجی به نام های فرستنده یا قطره چکان ها است.

ادامه مطلب
Call Now Button