ژئوسل

استفاده از ژئوسل

ژئوسل چیست ؟

ژئوسل پوششی سه بعدی با بافت لانه زنبوری است و کاربردهای وسیعی در زمین های تک لایه جاده ای ،از رانش زمین گرفته تادیوارهای حاژئوسل ئل چند لایه و دارای لایه های محافظتی است . هندسه geocellیک ساختار...
ژئوسنتتیک

مقدمه ای بر ژئوسنتتیک، ژئوممبران و ژئوسل

ژئوسنتتیک ها موادی هستند که با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند و در طرح ها و پروژه های مهندسی در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی ژئوسنتتیک ها صفحات...
1 5 6 7 1589