Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

 استفاده از ژئوسل

 تقویت بتن با استفاده از ژئوسل کیفیت پایین یا زیرساخت های موجود نمی تواند تأثیرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی افراد ساکن در این جوامع زیرساختی ضعیف داشته باشد. ساخت زیرساخت به درستی و با دقت و کارایی بالا معمولاً جزعه یک پروژه بسیار گران است و راه حل های ارزان تر اغلب می تواند منجر به […]

ادامه مطلب

فرآیند حفاظت از شیب اکولوژیکی ژئوسل

فرآیند حفاظت از شیب اکولوژیکی ژئوسل فرآیند حفاظت از شیب اکولوژیکی ژئوسل   فرآیند حفاظت از شیب اکولوژیکی ژئوسل عبارت است از: تسطیح شیب ← ساخت تاسیسات زهکشی ← ساخت ژئوسل ← پرکردن خاک بیرونی← ساخت و ساز پاشش ← پوشش با پارچه نبافته ← پیش نگهداری.   (1) تسطیح شیب تسطیح شیب به موفقیت […]

ادامه مطلب

ژئوسل چیست ؟

ژئوسل پوششی سه بعدی با بافت لانه زنبوری است و کاربردهای وسیعی در زمین های تک لایه جاده ای ،از رانش زمین گرفته تادیوارهای حاژئوسل ئل چند لایه و دارای لایه های محافظتی است . هندسه geocellیک ساختار زهکشی طبیعی را فراهم می کند و از آسیب دیدن مواد پرکننده توسط جریان های هیدرولیکی جلوگیری می […]

ادامه مطلب
1 2 3 768
Call Now Button