بلاگ

بناء حوض تخزین الأحماض وترشیح الورک بغشاء أرضی

احداث حوضچه تبخیر

حوضچه های تبخیر آبگیرهای های مصنوعی با مساحت های غالبا زیاد هستند و به منظور تبخیر آب بوسیله نور خورشید احداث میگردند. احداث حوضچه تبخیر با کاربردهای فراوانی همراه است که به چند نمونه از آن اشاره میکنیم.

 

تولید نمک :

 احداث حوضچه تبخیر جهت تولید نمک از آب دریا بدین ترتیب است که پس از احداث حوضچه تبخیر مقدار معینی از آب نسبت به ابعاد حوضچه وارد آن شده و پس از تبخیـر آب، شوری آب درون حوضچه ها افزایش میابد. افزایش شوری تا حد اشباع نمک در آب ادامه پیدا میکند و پـس از آن نمک ها رسوب میکنند و آماده بهره برداری خواهند شد.

پساب کشاورزی :

 احدث حوضچه تبخیر جهت کنتـرل شـوری آب و دفـع پساب های تولید شده در پروژه های آبیاری و زهکشی که به واسطه ی آفت کش ها، کودها و غیره ایجاد شده اند و تخلیـه آنهـا بـه منابع آب پذیرنده همچون رودخانه ها و دریاچه ها.

سایت های آلوده :

 احداث حوضچه تبخیر به منظور مدیریت پساب صنعتی و جلوگیری از ورود آبهای آلوده و خطرناک از جمله آب های آلوده به مواد نفتی و گازی به محیط زیست احداث میگردند. آب های آلوده پس از ورود به حوضچه از سطح تبخیر شده و درصد قابلت توجهی از آب به این روش دفع میشود.

شرکت آرین خاک ایرانیان مجری احداث حوضچه های تبخیر بوسیه مصالح بروز ژئوسنتتیک از قبیل  (ژئوممبران، ژئوتکستایل و …  ) در ایران است که سابقه اجرای بیش از هزاران متر حوضچه تبخیر را داراست. جهت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

 

تماس با ما