ژئوسل

blank

ژئوسل چیست؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای افراد پیش می اید این است که ژئوسل چیست؟  در پاسخ به سوال  ژئوسل چیست؟ باید گفت  به تکنولوژی‌ها و روش‌های مرتبط با ژئوتکنیک و ژئوماتیک می‌پردازد. به طور کلی...
ژئوسنتتیک چیست؟

ژئوسنتتیک چیست؟

کلمه ژئوسنتتیک از دو بخش ژئو و سنتتیک ساخته شده است. از کلمه ژئو در مواردی استفاده میشود که مربوط به زمین باشد و قسمت دوم سنتتیک در مواردی استفاده میشود که ساخته دست بشر باشند یا به عبارت دیگر...
1 2 3 7 1582