Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

ژئوسنتتیک

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

افزایش ظرفیت باروری خاک

افزایش ظرفیت باروری خاک یکی از عوامل کلیدی در کشاورزی پایدار به شمار می رود. فرسایش خاک در بلند مدت باعث تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و کاهش باروری خاک می گردد. بنابراین به منظور پایداری تولیدات کشاورزی، تعیین فرسایش قابل قبول ضرورت دارد. روش های مختلفی برای ارزیابی اثرات فرسایش بر عملکرد محصول و باروری خاک ارائه شده است که یکی از رایج ترین آن ها، استفاده از مدل شاخص باروری خاک است. مدل شاخص باروری یک مدل نسبتا ساده بوده و به متغیرهای محدودی نیاز دارد. همین ویژگی ها باعث شده این مدل در مناطقی که داده های محدودی وجود دارد به طور گسترده استفاده گردد.

ادامه مطلب

محیط مناسب برای اجرای روف گاردن

یکی از مهم‌ترین اجزای روف گاردن که تأثیر بسزایی نیز بر کیفیت نهایی کار می‌گذارد در واقع خاک یا بستری است که برای رشد گیاهانی که انتخاب کرده‌ایم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر زیبایی روف گاردن منوط به گیاهانی است که‌ می‌کاریم. گیاهان نیز برای اینکه بتوانند رشد مناسبی داشته باشند باید در خاک مناسبی کاشته شوند.

ادامه مطلب

مفتول جوش ژئوممبران

مفتول جوش ژئوممبران چیست؟ مفتول جوش ژئوممبران در واقع نوعی مفتول پلاستیکی یا پلیمری است که در زمینه جوشکاری و اتصال ورق های ژئوممبران به کار برده می شود. مفتول جوش ژئوممبران در قطرها، اندازه ها و جنس های مختلفی تولید شده و بسته به نوع روش جوشکاری ورق های ژئوممبران دارای انواع مختلفی می […]

ادامه مطلب
1 2 4 908