عمران

image_15_05_2024_166

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن1

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن: تبدیل ساخت و ساز های پایداری تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن و ساختمان سازی به سبک امروزه با پیشرفت تکلونوژی راحل نوآوری برای رسیدگی به چالش های فعلی و آینده است....
image_25_04_2024_941

ژئومت1

ژئومت ها ژئومت ها که خود عضوی از خانواده ژئوسنتیک تیوب ها می باشند ، برای پروژه های متعددی از جمله ساخت بندها و خاکریزها ، کنترل سیلاب ها ، حفاظت از سواحل مستعد فرسایش و گرفتن آب لجن ها در بسیاری...
image_13_04_2024_539

کاربرد ژئوممبرین در عمران 2

ژئوممبرین ژئوممبرین ها اساساً ورقه های نازک و نفوذ ناپذیری هستند که از مواد لاستیکی یا پلاستیکی ساخته می شوند و عمدتاً برای آسترکاری و پوشش تاسیسات ذخیره مایعات و گازها به کار میروند ژئوممبرین...
image_12_04_2024_749

ژئوتکستایل و ژئوممبران در عمران1

ژئوتکستایل ها ژئوتکستایل ها ورقه های مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبور سیالات و گاز نفوذ پذیر می باشند و در بین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند. جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی...
1 2 547
تماس با ما