Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

عمرانی

آب بندی فونداسیون

آب بندی فونداسیون برای بتن   فونداسیون به معنای واقعی کلمه چیزی است که خانه بر روی آن ساخته شده است، چیزی که ساختمان را درجایی که ساخته شده نگه می دارد و بارهای مرده و بارهای زنده را به زمین منتقل می کند.منشأ اکثریت مشکلات، فونداسیون آب است. خاک مرطوب زیر پی می تواند […]

ادامه مطلب

ایزولاسیون و آب بندی گودهای ساختمانی

ایزولاسیون و آب بندی گودهای ساختمانی   ساختمان ‎سازی معمولاً نیازمند اجرای زیرساخت های عمیق زیر زمینی است. از این ‎رو ساختمان‎ های بلند معمولاً با گودبرداری ‎های عمیق احداث می‎‎ شوند. ساختمان های بلند با تعداد طبقات منفی و گودبرداری ‎های عمیق، تونل‌‎ها و سازه ‎های دفنی، عموماً به دلیل برخورد با سفره‎ های […]

ادامه مطلب

ژئوتکستایل فیلتر خاکی

عملکرد ژئوتکستایل فیلتر خاکی برای تثبیت خاک نرم ژئوتکستایل ها از الیاف مصنوعی مقاوم در برابر مواد شیمیایی ساخته می شوند تا از تجزیه بیولوژیکی جلوگیری کنند. پارچه های ژئوتکستایل با استفاده از آب بندی حرارتی یا سوزن زنی الیاف در هم بافته شده یا در هم گره می خورد. اگرچه همه ژئوتکستایل ها نفوذ […]

ادامه مطلب

افزایش ظرفیت باروری خاک

افزایش ظرفیت باروری خاک یکی از عوامل کلیدی در کشاورزی پایدار به شمار می رود. فرسایش خاک در بلند مدت باعث تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و کاهش باروری خاک می گردد. بنابراین به منظور پایداری تولیدات کشاورزی، تعیین فرسایش قابل قبول ضرورت دارد. روش های مختلفی برای ارزیابی اثرات فرسایش بر عملکرد محصول و باروری خاک ارائه شده است که یکی از رایج ترین آن ها، استفاده از مدل شاخص باروری خاک است. مدل شاخص باروری یک مدل نسبتا ساده بوده و به متغیرهای محدودی نیاز دارد. همین ویژگی ها باعث شده این مدل در مناطقی که داده های محدودی وجود دارد به طور گسترده استفاده گردد.

ادامه مطلب
1 2 3 699
Call Now Button