عمرانی

image_15_05_2024_166

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن1

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن: تبدیل ساخت و ساز های پایداری تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن و ساختمان سازی به سبک امروزه با پیشرفت تکلونوژی راحل نوآوری برای رسیدگی به چالش های فعلی و آینده است....
image_13_04_2024_539

کاربرد ژئوممبرین در عمران 2

ژئوممبرین ژئوممبرین ها اساساً ورقه های نازک و نفوذ ناپذیری هستند که از مواد لاستیکی یا پلاستیکی ساخته می شوند و عمدتاً برای آسترکاری و پوشش تاسیسات ذخیره مایعات و گازها به کار میروند ژئوممبرین...
image_12_04_2024_749

ژئوتکستایل و ژئوممبران در عمران1

ژئوتکستایل ها ژئوتکستایل ها ورقه های مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبور سیالات و گاز نفوذ پذیر می باشند و در بین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند. جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی...
image_10_04_2024_723

ژئوگریدها1

کاربرد ژئوگریدها در عمران   استفاده از مصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه اقتصادی و فنی بصرفه بوده و در مواردی تا ۳۰ درصد کاهش هزینه در پروژه ها را به دنبال داشته است. تجربه ای ۲۰ ساله در استفاده از مواد...
1 2 4 845
تماس با ما