زهکشی

قیمت ژئوممبران

ورقه های ژئوممبران1

ورقه های ژئوممبران ،راحل نوین مشکلات آب   امروزه استفاده از پوششهای ژئوسنتتیک نظیر ورقه های ژئوممبران به دلیل هزینه کم اجرا و نشت ناچیز آب مورد توجه بهره برداران قرار گرفته است در این مقاله...
زهکشی با ژئوتکستایل 

زهکشی با ژئوتکستایل2

زهکشی با ژئوتکستایل یکی از چالشهای اساسی در پروژه های ژئوتکنیکی روبه رو شدن با آب زیرزمینی است که باعث افزایش فشار آب حفره ای و تضعیف پارامترهای مقاومت برشی میشود و به کاهش ضریب اطمینان پایداری...
image_27_03_2024_758

ژئونت 2

Table of Contents  در مهندسی… 1 کاربرد ها 1 اشکال متنوع . 2     ژئونت در مهندسی امروزه پیشرفت‌های فناوری، ساخت و ساز و مهندسی رشد چشمگیری در ساخت و استفاده از تکنولوژی های مدرن در هر زمینه ایجاد کرده...
1 2 547
تماس با ما