ژئوسل

ژئوسل

ژئوسل ها محصولات سه بعدی لانه زنبوری هستند که وقتی با بتن یا خاک پر شوند. به یک سیستم محصور کننده دارای خواص بسیار مناسب مکانیکی و ژئوتکنیکی تبدیل می شوند. زمانی که این سیستم تحت بارگذاری قرار می گیرد، بارها به محیط سلول ها وارد شده و جابجایی های جانبی ذرات خاک را کاهش می دهد. و مقاومت برشی سیستم افزایش می یابد.

ژئوسل گزینه برتر جهت تثبیت شیروانی های سست

ژئوسل شبكه اي جهت نگهداري و پايداري خاك ، كنترل فرسايش و رفع مشكلات نگهداري خاك است .ژئوسل
پلي اتيلن چگالي بالا و داراي ساختار لانه زنبوري است . اين ساختار مثل يك آكاردئون باز مي شود .در نتيجه
حداقل فضا را در حمل و نقل ايجاد مي نمايد . درهنگام نصب اين محصول باز شده ورديف هاي از سلول هاي بيضي
شكل منظم و قابل اتصال به يگديگر را پديد مي آورد. هنگاميكه اين لايه تا آخرين حدممكن كشيده وباخاك يا بتن پر شود
ساختار به حالت كشش نابرابر انعطاف پذير وسخت در مي آيد وابزار موثري جهت تثبيت مواد سست موجود در هر كدام از
هر سلول هاي مي شود واز حركت آنها حتي در شيب هاي تند جلوگيري به عمل مي آورد ودر برابر نيروهاي كششي
شديد مانند نيروي ناشي از جريانات هيدروليكي مقاومت مي كند . بنابراين اين ساخ ا تر سلولي بخصوص در خاك هاي لم
يزرع سنگلاخي يا نفوذ ناپذيرمناسب هستند در محل اتصال سلول ها شكافي مركزي وجود داردكه آب مي تواند از ميان
آن عبور كند. بااستفاده از ژئوسل ها قراردادن لايه اي از خاك به روي شيب ها ي تند ميسر مي شود كه امكان رشدگياه
رافراهم مي نمايد.

مزاياس استفاده از ژئوسل:
*قابليت استفاده در شيبهاي تند
*وزن سبك
*انعطاف پذير
*نفوذپذير
*مقاومت كششي بالا
*نصب سريع و آسان
*زهكشي مناسب به دليل وجود سوراخ هايي در سطح

 

روش نصب:
براي نصب، شبكه ژئوسل روي سطح شيب گسترده شده و با پين هاي فولادي بلند كه در الگويي منظم كوبيده ميشود، به
سطح زمين محكم ميگردد . درون سلولهاي ژئوسل با خاك نباتي پرشده و با كمك به رشد پوشش گياهي طبيعي باعث
تثبيت و ممانعت از آب شستگي و حركت خاك سطحي در امتداد ي شب خواهد گرديد.
اين پوشش قابليت كاشت هر نوع فضاي سبز حتي درختكاري را نيز خواهد داشت . براي استحكام شبكه ژئوسل، قبل از
نصب، در زير آن يك لايه ژئوگريد، كه از بالا به لبه فوقاني شيب گيردار شده است، نصب ميگردد كه فشار وزن ژئوسل و
خاك درون آن را در امتداد شيب تحمل نموده و از صدمه به شبكه ژئوسل جلوگيري ميكند . ژئوسلها را ميتوان روي
شيبهايي تا زاويه 60 درجه نيز با اطمينان نصب و مورد بهره برداري قرارداد.

 

 

 

 

 

مشخصات فنی ژئوسل

 

 

Material Polymeric nano-composite alloy
Distance between weld seam mm٠٣٣
Cell wall height ٠۵١ mm
Cell dimension mm٠١٢*٠۵٢
No. OF cell/sq m ٩٣
Section area(expanded) ٠٢sq m
Seam weld strength Min ۴١ KN/M
Material strength at yield Min ۴٢ Mpa