حوضچه دفن زباله

  • هشترود
  • حوضچه دفن زباله
  • 3500 مترمربع
  • ژئوممبران
  • بله
  • حوضچه دفن زباله
تماس با ما