ژئوتکستایل

image_16_05_2024_679

کاربردهای ژئوسنتتیک در مهندسی عمران1

کاربردهای چند منظوره ژئوسنتتیک در مهندسی عمران بیشتر مواد ژئوسنتتیک نقش غیرفعال دارند، به عنوان مثال، موانع ژئوسنتتیکی عبور مایعات را متوقف می کنند. تقویت ژئوسنتتیک مقاومت کششی ایجاد می کند،...
image_15_05_2024_166

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن1

تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن: تبدیل ساخت و ساز های پایداری تاثیر ژئوسنتتیک در مهندسی مدرن و ساختمان سازی به سبک امروزه با پیشرفت تکلونوژی راحل نوآوری برای رسیدگی به چالش های فعلی و آینده است....
image_12_04_2024_749

ژئوتکستایل و ژئوممبران در عمران1

ژئوتکستایل ها ژئوتکستایل ها ورقه های مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبور سیالات و گاز نفوذ پذیر می باشند و در بین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند. جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی...
image_08_04_2024_483

ورق ژئوممبران2

ورق ژئوممبران   در ادامه مقاله بررسی کاربرد ورق ژئوممبران در کنترول مشکلات آب در کشاورزی و معدن به بررسی انواع ورق ژئوممبران و ویژگی های هر کدام می پردازیم. در جدول  ویژگی های ۵ نوع ورق...
زهکشی با ژئوتکستایل 

زهکشی با ژئوتکستایل2

زهکشی با ژئوتکستایل یکی از چالشهای اساسی در پروژه های ژئوتکنیکی روبه رو شدن با آب زیرزمینی است که باعث افزایش فشار آب حفره ای و تضعیف پارامترهای مقاومت برشی میشود و به کاهش ضریب اطمینان پایداری...
1 2 5 1082
تماس با ما