ژئوتکستایل

image_12_04_2024_749

ژئوتکستایل و ژئوممبران در عمران1

ژئوتکستایل ها ژئوتکستایل ها ورقه های مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبور سیالات و گاز نفوذ پذیر می باشند و در بین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند. جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی...
image_08_04_2024_483

ورق ژئوممبران2

ورق ژئوممبران   در ادامه مقاله بررسی کاربرد ورق ژئوممبران در کنترول مشکلات آب در کشاورزی و معدن به بررسی انواع ورق ژئوممبران و ویژگی های هر کدام می پردازیم. در جدول  ویژگی های ۵ نوع ورق...
زهکشی با ژئوتکستایل 

زهکشی با ژئوتکستایل2

زهکشی با ژئوتکستایل یکی از چالشهای اساسی در پروژه های ژئوتکنیکی روبه رو شدن با آب زیرزمینی است که باعث افزایش فشار آب حفره ای و تضعیف پارامترهای مقاومت برشی میشود و به کاهش ضریب اطمینان پایداری...
image_26_03_2024_214

ژئوتکستایل چیست و چه کاربردی دارد؟(10 اساسی)

ژئوتکستایل را می توان به دو عبارت «ژئو» و «تکستایل» تقسیم کرد. کلمه ""geoاز واژه یونانی به معنای "زمین" گرفته شده است، بنابراین ژئوتکستایل را می توان به عنوان الیاف نفوذپذیری تعریف کرد که در ترکیب...
1 2 6 1100
تماس با ما