Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

برچسب‌ها: زهکشی گود

ایزولاسیون و آب بندی گودهای ساختمانی

ایزولاسیون و آب بندی گودهای ساختمانی   ساختمان ‎سازی معمولاً نیازمند اجرای زیرساخت های عمیق زیر زمینی است. از این ‎رو ساختمان‎ های بلند معمولاً با گودبرداری ‎های عمیق احداث می‎‎ شوند. ساختمان های بلند با تعداد طبقات منفی و گودبرداری ‎های عمیق، تونل‌‎ها و سازه ‎های دفنی، عموماً به دلیل برخورد با سفره‎ های […]

ادامه مطلب

ضرورت انجام ایزولاسیون فونداسیون و پی ساختمان

پی یا فونداسیون ساختمان عنصر اصلی سازه های عمرانی می باشد که بیشتر بار و فشار وارد بر ساختمان و سازه را متحمل می شود و بر این اساس لازم است برای حفاظت از سازه های عمرانی به موضوع ایزولاسیون فونداسیون و پی ساختمان ها توجه ویژه ای داشته باشید.

ادامه مطلب

تاریخچه زهکشی و کاربرد ژئوتکستایل

ژئوتکستایل جایگزین بسیار مناسبی برای فیلترهای تفکیک شده مدرج (graded ) خاکی در اکثر ساختارها از جمله سیستم های کنترل آب های زیرزمینی ، جاده ، زیرسازهای ساختمانی ، سدها ، و دیوارهای حایل می باشد . البته نقش زهکشی ژئوتکستایل ارتباط تنگاتنگ با نقش فیلتراسیون دارد و جز در مشخصه جهت جریان ، در بقیه مشخصه ها همانند فیلتراسیون می باشد.

ادامه مطلب
Call Now Button