کرج-ژئوممبران

پروژه جناب آقای دین محمدی

  • کرج
  • استخر کشاورزی
  • 800 متر مرع
  • ژئوممبران
  • بله
  • استخر کشاورزی
Call Now Button