دماوند-ژئوممبران

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

پروژه جناب آقای بیگ زاده

  • دماوند
  • استخر کشاورزی
  • 4600 متر مربع
  • فروردین 1400
  • ژئوممبران 1.5 میلی متری
  • بله
  • استخر کشاورزی, کشاورزی
Call Now Button