زنجان-ژئوممبران آبی

پروژه طوبی

  • زنجان
  • دریاچه مصنوعی
  • 3000 متر مربع
  • ژئوممبران رنگی
  • بله
  • دریاچه مصنوعی
Call Now Button