ورامین- ژئوممبران

پروژه جناب آقای منفرد

  • ورامین
  • استخر ذخیره آب کشاورزی
  • 1300 متر مربع
  • ژئوممبران
  • بله
  • استخر کشاورزی
Call Now Button