اصفهان-ژئوممبران

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

پروژه جناب آقای عابدینی

  • اصفهان
  • استخر پرورش ماهی
  • 2000 مترمربع
  • تابستان 1396
  • ژئوممبران آبی
  • بله
  • استخر پرورش ماهی, کشاورزی
Call Now Button