استخر ذخیره آب کشاورزی، آب بندی شده با استفاده از ژئوممبران

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

احداث استخر ذخیره آب کشاورزی با استفاده از ژئوممبران در هرات

  • استخر ذخیره آب کشاورزی
  • آقای محمودی
  • 1300مترمربع
  • بهمن 98
  • هرات
  • خاتم
  • کشاورزی