Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

ژئوکامپوزیت

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

ژئوکامپوزیت چیست و چه کاربردهایی در تاسیسات و زیرساخت ها دارد؟

ژئوکامپوزیت ها برای کارکردهای اساسی معابر مانند جداسازی، تصفیه و تقویت استفاده می گردد. از آن می توان برای افزایش استحکام و پایداری خاک زیرزمینی در یک جاده استفاده کرد.
وسایل نقلیه لود شده در مسیر جاده باعث ایجاد بریدگی می شوند، در جاده ها پوسیدگی وجود دارد و گرفتگی آب در ترک ها باعث فرسایش می شود و عمر جاده ها را کاهش می دهد.

ادامه مطلب
Call Now Button