ژئوممبران

image_07_07_2024_848

ایزولاسیون سد باطله سرب و روی مهدی آباد شهر یزد1

ما با ایزولاسیون سد باطله سرب و روی مهدی آباد شهر یزد و سد سازی با استفاده از ورق ژئوممبران در خدمت شما هستیم. استفاده از ورق ژئوممبران برای ایزولاسیون بستر سدها برای پایدار سازی آن تأمین و...
image_17_06_2024_651

اصول آبیاری چیست1؟

آبیاری قطره ای نواری نیز هم اکنون در جهان گسترش و چشم گیری یافته و مدت کوتاهی است که در ایران نیز ترویج می شود. یکی از محاسن آبیاری تحت فشار قابلیت مصرف کود به همراه آب آبیاری است که این امر باعث...
image_23_05_2024_976

کانال آب نیم بیضی و نیم دایره1

همانطور که در شکل های فوق دیده میشود برای هر سه پارامتر تنش برشی، توان جریان و توان جریان واحد منحنی های کانال آب با مقطع عرضی نیم بیضی ایستاده بالاتر از نیم بیضی خوابیده قرار گرفته اند .
image_12_06_2024_385

کاربرد صفحات‌ ژئوکمپوزیت‌ در آبیاری1

صفحات‌ ژئوکمپوزیت‌ ساخته‌شده‌ با استفاده‌ از یک‌ لوله‌ اسپاگتی‌ به‌ مخزن‌ تثبیت‌ آب‌ متصل‌ گردید. قطره‌ چکان‌هاي مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌ قطره‌چکان‌ تنظیم‌ کننده‌ فشار...
1 2 24 1084
تماس با ما