Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

ژئوتکستایل

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

ژئوممبران، مناسب ترین پوشش جهت عایق بندی استخرهای خاکی و کشاورزی

استخرهای خاکی کشاورزی و ذخیره آب یا پرورش ماهی ، به دلیل نداشتن پوشش مناسب و عایق بندی در کف و دیواره، قادر به نگهداری تمام آب ذخیره شده نمی باشد و معمولا مقدار قابل توجهی از آب ذخیره شده از کف و دیواره ها نشت کرده و تلف می شود. برای جلوگیری از هدر رفت آب اجرای پوشش وعایق بندی استخرهای خاکی لازم است. از گذشته تا امروز از عایق های متنوعی برای جلوگیری از نفوذ آب به زمین و هدر رفت آن  استفاده شده است. کاهگل، استفاده از سیمان ، سنگ وسیمان و …  روش های مختلف و متنوع دیگر که بسته به شرایط منطقه ای و محل احداث استفاده می شود.

ادامه مطلب