Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

ژئوسنتتیک

گروه آرین خاک ایرانیان معرف فن آوری های نوین

ژئوسل

ژئوسل چست؟ ژئوسل ساختاری شبکه ای است که به طور وسیع در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود. این ساختار نیرویی که به صورت عمود به سطح خاک وارد می شود را به صورت جانبی در سطح خاک توزیع می کند، و بنابر این مانع نشست خاک و یا فرسایش خاک می شود.   […]

ادامه مطلب

ژئوممبران، مناسب ترین پوشش جهت عایق بندی استخرهای خاکی و کشاورزی

استخرهای خاکی کشاورزی و ذخیره آب یا پرورش ماهی ، به دلیل نداشتن پوشش مناسب و عایق بندی در کف و دیواره، قادر به نگهداری تمام آب ذخیره شده نمی باشد و معمولا مقدار قابل توجهی از آب ذخیره شده از کف و دیواره ها نشت کرده و تلف می شود. برای جلوگیری از هدر رفت آب اجرای پوشش وعایق بندی استخرهای خاکی لازم است. از گذشته تا امروز از عایق های متنوعی برای جلوگیری از نفوذ آب به زمین و هدر رفت آن  استفاده شده است. کاهگل، استفاده از سیمان ، سنگ وسیمان و …  روش های مختلف و متنوع دیگر که بسته به شرایط منطقه ای و محل احداث استفاده می شود.

ادامه مطلب

سیستم نوین ساخت سطوح بتنی مسلح ژئوسل

سیستم آرینسل یک شبکه محکم به هم پیوسته از سلول‌های ژئوسل HDPE است که توانایی محصور کنندگی مصالح پرکننده‌ای نظیر بتن را دارد. ترکیب این دو مصالح با یکدیگر سبب افزایش راندمان بتن مسلح شده با پلیمر در جهت ایجاد یک سطح بادوام بیشتر با ارتفاع کمتر می‌گردد.

ادامه مطلب