عنوان صفحه

نمونه استخر های کشاورزی

استخر

استخر با دیوار عمود

استخر با دیوار شیب دار با فنس

استخر با ورق ژئوممبران آبی

نحوه جانمایی اسکله در استخر با ورق ژئوممبران

استخر با ورق ژئوممبران با مساحت بیش از 11000 مترمربع 11 سال قبل 1385

 

لطفا جهت بازدید از برحی از استحر های احداث شده کلیک بفرماییدhttp://arian.pcn.ir/Group4819